Likabehandlingsplan vt 2016 *

 

Skolhälsovården

Skolsköterskan på Emiliaskolan heter Ninna Kallin och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog.
Skolsköterskan arbetar främst hälsoförebyggande och träffar alla elever i skolan vid riktade hälsobesök. Fokus ligger på att främja goda levnadsvanor och att barnet utvecklas på ett bra sätt och att det skall fungera i skolan ur ett medicinskt perspektiv. Skolhälsovården fortsätter också efter BVC för att vidare följa det svenska vaccinationsprogrammet, vaccinationerna är givetvis frivilliga. 
Skolsköterskan finns på skolan tisdag, onsdag och torsdag varje vecka från 8.30 till 14. Det går också bra att ringa 0413-27593 eller maila (skolskoterskan@emiliaskolan.se) för att rådgivning eller frågor. Skolläkaren heter Lilian Carlsson, hon brukar besöka skolan 2 ggr/läsår eller oftare vid behov. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan. Det finns alltid möjlighet att önska en tid för hälsokontroll hos skolläkare eller att önska att andra resurser hos elevhälsan kopplas in. 
 
Förskoleklass/6 års grupp
– Vårdnadshavare fyller i en hälsodeklaration som ligger till grund för hälsobesök. Information från BVC inhämtas. Skolsköterskan träffar barnet tillsammans med förälder och kontrollerar tillväxt, syn, hörsel och en första scoliosscreening görs (ryggkontroll). På pojkar kontrolleras färgseende. Förutom hälsoundersökningen pratar vi om hur barnet barnet mår, hur hen ser på att börja första klass och annat som ni anser skolan bör veta för att på bästa sätt ska kunna ta emot eleven. 
 
Skolår 1
– De elever som inte varit på hälsobesök som 6-åringar kallas. 
 
Skolår 2
– Längd och viktutvecklingen följs upp. Eleverna erbjuds vaccination mot mässling påssjuka och röda hund, information och medgivande skickas ut till vårdnadshavare. 
 
Skolår 4
– En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.
 
Skolår 5
– Flickor erbjuds vaccination mot livmodershalscancer (HPV) om två doser. Den första dosen ges på höstterminen och den andra på vårterminen. Information och medgivande blankett skickas hem innan. 
– Information till tjejerna i grupp kring pubertet. 
 
Skolår 6
– Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.
– Information till killarna i grupp kring pubertet. 
 
Skolår 8
– En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren som ligger till grund för hälsobesök där skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen, syn, hörsel och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan där frågor kring bl a stress och sömn tas upp.  
– Eleverna erbjuds vaccination mot stelkramp difteri och kikhosta, information och medgivande skickas ut till vårdnadshavare. Sexualkunskap i klass i samarbete med vb ämneslärare, studiebesök på ungdomsmottagningen. 
 

Sjukanmälan

Alla elever och lekstugebarn sjukanmäls till: 0413-275 93
Sjukanmälningar ska göras senast 08.15.
Vi ber att ni ringer varje dag då ert barn är sjukt, samt ringer och friskanmäler barnet.

 

Här hittar ni information om löss

löss

 

 

Leave a Reply

::::::