Bygget av nya skollokaler

Emiliaskolan, Höörs Waldorfskola, har i dag (ht-16) 180 elever i klasserna 0-9 och fritidshemmet Gläntan med 70 inskrivna barn. Hösten 2010 stod etapp 1 färdig. Under våren 2012 blev klassrummen i etapp 2 färdiga. Idrott/hälsa och en del av fritisverksamheten är kvar i lokaler som hyrs av Fogdaröds Omsorg, Vård & Utbildning. Skolan förväntas växa och på sikt ha cirka 200 elever.

Fullt utbyggd ska de nya skollokalerna innehålla klassrum för nio klasser, samlingssal, salar för musik, bild, hemkunskap samt fysik/kemi/naturkunskap/hantverk, fritidshem, personalutrymmen och kansli.

I etapp 1 byggdes förutom klassrum, en stor samlingssal med dubbel takhöjd för samlingar och gemensamma aktiviteter, drama, eurytmi, musik etc. Salen ska ha möjlighet till scen, och ett avdelat musikrum samt braskamin och pentry.

Första etappen av de nya skollokalerna kommer att innehålla klassrum för sex till sju klasser, samlingssal, specialsalar för musik, bild och form, hantverk, hemkunskap och fysik/kemi/naturkunskap samt fritidshem. Kommande etapper innehåller samlingskorridor och stora klassrum för nya större klasser i och med att fler elever söker sig till skolan. Dessutom utökas fritidshem, personalutrymmen, kansli och serveringskök.

Föreningen Emiliaskolan har 2004 förvärvat ca 2 ha åker/betesmark av Fogdaröd. Platsen för den nya skolan ligger i östra delen av Höör mellan bebyggelse och skog och med utsikt över landskapet ända ner till Ringsjön. Området gränsar i söder till Fogdaröds gård, i väster till Norra Fogdarödsvägen, i norr till en markväg som leder in i skogen och i öster till åkermark och Fogdarödsskogen. Tomten är cirka 2,3 hektar, och ligger i södersluttning.

Den nya byggnaden kommer att ligga naturligt infogad i den vackra sluttningen omgiven av en vacker och pedagogisk skolgård. Det blir en trädgård som ska innehålla stora träd, bollplan, dagvattendamm, skolträdgårdsodlingar, fruktträd, sandlåda, bänkar, grillplats, småkullar och utsiktsplatser. Skolgårdens anläggs i första etappen och växer till successivt och utvecklas som en del av pedagogiken.

Skolbyggnadens arkitektur ska visa dess innehåll och förmedla pedagogikens helhetssyn på människan. Den ska ha “antroposofisk” prägel men även vara regionalt förankrad i Skåne. Utrymmena kommer att vara ekonomiskt planerade och utföras med ekologiska val vad gäller material, färg och utformning.

Strategin för planeringen av byggnaden har varit att genomföra huvuddelen av byggnadsvolymerna i prefabricerad betong, för att få en snabb montering samt ekonomiskt effektiv byggteknik. Dessa volymer förbinds sedan med varandra genom en platsbyggd korridor genom vilken man har tillgänglighet till skolans alla utrymmen. Det är i denna korridor som skolan välkomnar sina elever och lärare, men också besökare av olika slag. Här kan skolans elever och lärare mötas i gemensamma aktiviteter, samt snabbt komma till olika delar av byggnaden.

Bildgalleri >>>

Tidplan
Bygglov 5 februari – Beviljat av Höörs kommun!
Projektering våren 2009
Byggstart hösten 2009
Inflyttning höstlovet 2010, samt färdigställande av etapp 2 under påsklovet 2012.

 

 

Leave a Reply

::::::