Organisation

Waldorfskolorna är självförvaltande institutioner med enskilda huvudmän som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning om barnets och den unga människans utveckling. Waldorfskolorna samarbetar genom en Waldorffederation med säte i Stockholm.

Föreningen Emiliaskolan

Emiliaskolans medlemmar är föräldrar som är vårdnadshavare till barn som är, eller på goda grunder förväntas bli elever i Föreningens skola, samt medarbetare vid Emiliaskolan. Andra personer kan söka inträde i Föreningen som stödjande medlem. Blankett för utskrift finns under fliken ”Blanketter”. Medlemskap i Föreningen är frivilligt.

Föräldrar, elever och medarbetare är således Föreningen Emiliaskolan och vi har organiserat oss enligt nedan…

Styrelsen

Föreningen Emiliaskolans huvudman är styrelsen, vilken består av sju ordinarie ledamöter och två styrelsesuppleanter. Minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter ska vara föräldrar till barn som deltar i Föreningens verksamhet. Därtill ska två ledamöter utses bland medarbetarna på skolan. Styrelsen väljs på föreningens årsstämma som hålls i april.

Styrelsen efter årsstämman 18 april, 2017:

Ordförande – Veronica Krondal

Ordinarie styrelseledamöter – Tanja Carter Sanchez, Sam Helgesson, Mikael Stenroos, Bodil Jacobs, Björn Holgersson, Esther Moonen, Veronica Krondal

Suppleant –  Mimmi Masters, John Lepic

Styrelsen är huvudman och har det övergripande ekonomiska ansvaret. Styrelsen rekryterar rektor och förskolechef i samråd med kollegiet.

 

Emiliaskolans rektor

Monika Maté är vikarierande rektor, samt förskolechef för Lill-Emilia

Katarina Trobäck är biträdande rektor.

 

 

 

Emiliaskolans medarbetare ht -17

 

Klasslärare med resurspersoner

Klass 1 – Maria Slättorp, Fredrik Carlsson, Anna Jansen

Klass 2 – Maiju Rocka och Ingrid Jernsjö

Klass 3 – Tine Brantberger

Klass 4 – Camilla Grube, Tim Sjöstrand

Klass 5 – Mikael Stenroos

Klass 6 – Mats Sjöstedt, Jill Alfredsson, Johanna Weimers

Klass 7 – Mimmi Masters och Gunnel Rosenhall Persson

Klass 8 – Jenny Fogelberg och Adrian Brorman

Klass 9 – Nicklas Hansson, Anna Larsson, Mickel Stenmark

 

Ämneslärare ht 17

Eurytmi – Vakant

Handarbete  Karin Tukia  åk 1-4, Anna Larsson åk 5-9

Hemkunskap – Anna Larsson åk 7-9, Waltraud Becker åk 1-6

Matematik – Martin Rose och Johanna Weimers

Musik – Amelie Kennedy

Bild – Jill Alfredsson

Fiol – Marianne Csizmadia

NO-ämnen –  Mats Carlberg

Religion och Historia – Jenny Fogelberg

Spanska – Oscar Mendoza

Svenska och Tyska – Mickel Stenmark

Träslöjd – Lucas Nagel

Tyska – Waltraud Becker till och med åk 5, Mickel Stenmark åk 6-9

Engelska – Mimmi Masters åk 1-4 och Elisabeth Felix åk 5-9

Idrott och hälsa – Nicklas Hansson

Matematikstöd – Karin Grönberg

 

Elevhälsan

Skolsköterska – Ninna Kallin

Skolpsykolog – Inger Nordfeldt

Kurator – Alma Frithiof

Speciallärare – Andromeda Matz

 

Fritids

Emilia Nilsson, Teresa Hernández, Laura Saiti, Elin Croon, Seb Nilsson

 

Ekonom

Bodil Jacobs

 

Vaktmästeri

Christer Claesson, Dan Kärrefors

 

 

 

 

 

 

::::::