Årskurs 1-9

Klass 1

Maria Slättorp har nöjet att leda klass 1 in i skolvärlden genom detta magiska första år. Ett år då härmningskrafterna från förskoleåldern nu kan förvandlas till förmågor som uthållighet och koncentration i skolarbetet. Eleverna är i denna ålder då upplevelser och aktivt kunskapande gör betydligt djupare intryck än enbart faktakunskap. Rytmer och proportioner i räkning, det bildrika språket i lärarnas berättelser, färgerna och formerna i målning och skrivning, ton och takt i sång, musik och rörelse, rytm och ljud i de främmande språken. Och inte minst upplevelserna i de dagliga utflykterna i vår härliga bokskog.

Klass 2

Maiju Rokka är lärare i klass 2. Genom berättelser, lekar, rim, ramsor, bilder, sång och musik förgylls undervisningen fortfarande till en upplevelse med alla sinnen. Naturberättelser, där växter och djur, sol, måne och stjärnor talar sitt språk, ger barnen kännedom om världen. Det som senare ska bli förståndsmässiga och begreppsartade insikter.

Klass 3

Tine Brantberger är klasslärare i klass 3. Berättelsestoffet  för hela klass 3 är bland annat hämtat från Gamla testamentet och eleverna  får upplevelser som passar in i den ålder de befinner sig i. I svenska språket utforskar de ordklasserna med hjälp av byn ”Lunden Grammatica” och i matematiken arbetar man bland annat med tid, längd och mått.
Som en stor utmaning i klass 3 är ett husbygge inlagt i kursplanen, då eleverna får uppleva hur det är att tillsammans bygga något som de kan gå in i!

 

 

::::::